Szkolenie

Odpowiednio przeszkolony personel ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej obsługi każdego procesu. Technologia podlega stałej modernizacji i specjalistyczne szkolenie staje się coraz ważniejsze.

 

Sterling Service oferuje dokładne programy szkolenia teoretycznego i praktycznego dla klientów, realizowane w naszych warsztatach. Umożliwia ono wszystkim inżynierom i operatorom profesjonalne, sprawne i bezpieczne wykonywanie obowiązków. Szkolenie to może zostać również przeprowadzone na obiekcie.

 

Mamy możliwość szkolenia na wszystkich poziomach odpowiedzialności, w tym inżynierów zakładów i personel obsługi. Szkolenie może być realizowane indywidualnie lub grupowo.