Próby

Stanowiska do intensywnych prób i kalibracji są jednymi z najlepszych w przemyśle. Po modernizacji, wyposażenie sprawdzane jest i kalibrowane, celem upewnienia się, że spełnione są lub przekroczone poziomy wydajności specyfikowane pierwotnie w czasie dostawy.

Lokalne sieci serwisowe wyposażone są w urządzenia badawcze dostosowane do potrzeb klientów, celem zapewnienia, że wyposażenie z maksymalną wydajnością.
Sterling Service posiada urządzenia do testowana:

 

Pomp cieczy:
- 70 000 m³h
- 300 bar
- 4500 kW
- 220 - 10 000 V
- 50 - 60 Hz
- 400°C

Pomp próżniowych:
- 16 000 m³/h
- 0,001 mbar
- 500 kW- 220 - 10 000 V
- Zmienna prędkość
- 100% nasyconego powietrza