Montaż i przekazanie do eksploatacji

Niezrównane doświadczenie serwisu zapewnia, że dostarczane wyposażenie jest instalowane i przekazywane do eksploatacji poprawnie i bezpiecznie. Nasi wysoko wykwalifikowani inżynierowie dają klientom pewność, wraz z możliwością dodatkowych oszczędności wynikająca z minimalizacji kosztów napraw i konserwacji.

 

Klienci mogą skorzystać również z programu rozszerzonej gwarancji na produkty zainstalowane, przekazane do eksploatacji i regularnie konserwowane przez Sterling Service. Są to wszystko części naszych usług dające naszym klientom:
- minimalne problemy przy rozruchu
- wydłużony czas między awariami
- maksymalną sprawność systemu
- maksymalny okres żywotności produktu
- dokładne osiowanie wyposażenia
- gwarantowana integracja procesu
- integracja systemu