Analiza systemów

Prewencja jest zawsze lepsza niż naprawianie i dlatego sieć serwisowa Sterling jest dumna z tego, że może zaoferować ekonomiczne rozwiązania w zakresie analizy wyposażenia, systemów i procesów.

 

Często pracując przy zmiennych i wymagających warunkach, analiza ma na celu:
- poprawę sprawności
- zredukowanie czasu przestojów
- zwiększenie oszczędności

 

Pomiary wykonywane na nowym wyposażeniu lub po kontroli, dają Sterling Service podstawę do porównania. Wszelkie odchylenia od danych podstawowych umożliwiają planowanie przyszłych przeglądów zależnie od harmonogramu procesu/działania.

 

Dostępne programy analizy obejmują:
- analizę trendów
- monitorowanie stanu
- analizę procesu
- identyfikację uszkodzeń
- analizę metodą elementów skończonych
- przekonstruowanie procesu
- analizę drgań