Produkty - Pompy próżniowe pracujące na sucho

Aby spełnić wymagania przemysłu procesowego, firma Sterling SIHI oferuje pompy próżniowe pracujące całkowicie na sucho. Coraz szerzej stosowane są w przemyśle pompy próżniowe pracujące na sucho ze względu na rosnące zapotrzebowanie na niezanieczyszczoną próżnię, wolną od oleju lub cieczy roboczej, wymaganie niskich ciśnień roboczych, wymaganą elastyczność przetwarzania wsadowego, problemy związane z kosztami przechowywania i utylizacji cieczy roboczych oraz nacisk na zmniejszeni kosztów cyklu życia. Pompa próżniowa SIHIdry jest pionową pompą z dwoma śrubami, która pracuje całkowicie na sucho i nie ma mechanicznych uszczelnień wału. Co więcej, w celu spełnienia tych wymagań opracowano jednostkę szczelną hermetycznie, przy zachowaniu prostego, ekonomicznego rozwiązania.