SIHImulti – 100 bar – nowa pompa wielostopniowa

21.02.2012


Poprawa kosztu cyklu życia była głównym celem projektantów ...

Poprawa kosztu cyklu życia była głównym celem projektantów pompy SIHImulti, kiedy postawiono im zadanie opracowania nowej wielostopniowej pompy o ciśnieniu 100 bar. Uzupełniająca istniejący typoszereg urządzeń o ciśnieniach 40 bar, 63 bary i 160 bar, pompa MSC doskonale pasuje do zastosowań o ciśnieniach poniżej 100 bar. Przy dopuszczalnych temperaturach pracy sięgających 200°C, typoszereg ten oferuje wydatki przepływu przekraczające 450 m³/godz.

 

Zastosowanie szeroko akceptowanej, chronionej patentem firmy SIHI konstrukcji urządzenia wyważającego dodatkowo podkreśla, w jaki sposób typoszereg pomp MSC może zapewnić długoterminową wysoką sprawność pracy. Eliminując luzy krytyczne, które występują w przypadku klasycznych tarcz wyważających, firma SIHI usunęła problem strat sprawności powodowanych zużyciem wraz z upływem czasu ich eksploatacji.

 

Kolejną korzyścią, z której jesteśmy dumni są stosunkowo niskie wymagania produktów z rodziny SIHImulti w zakresie wymaganego NPSH. Konfiguracja króćca ssawnego nie tylko powoduje redukcję wymagań w zakresie NPSH dla pompowania produktów w pobliżu temperatury wrzenia, ale również stanowi podstawę do zastosowania tylko jednego uszczelnienia mechanicznego.

 

Spełniająca wymagania normy ISO 5199, będąca produktem modułowym pompa ułatwia redukcję zapasów części w miejscu eksploatacji, zapewniając również uproszczenie konserwacji.

Dodatkową elastyczność oferują opcje standardowe, które zawierają: tłoczenie międzystopniowe, umożliwiające zastosowanie wielu stopni ciśnienia; wyrównujący przepływ króciec ssawny, ułatwiający spełnienie imponujących wymagań w zakresie NPSH przy ssaniu od góry lub z boku; oraz wysokociśnieniowe urządzenia odciążające, o ciśnieniu większym niż 100 bar, które eliminują zagrożenie nadmiernym zużyciem w razie często następujących rozruchów i zatrzymań.

 

Niezawodności i trwała konstrukcja czynią typoszereg SIHImulti doskonałymi pompami do szeregu różnych zastosowań.