Pompy wodne SIHI spełniają wymagania MEI – Minimum Efficiency Index (Minimalny Wskaźnik Efektywności) dla

07.01.2013


...

Pompy wodne SIHI spełniają wymagania MEI – Minimum Efficiency Index (Minimalny Wskaźnik Efektywności) dla założeń 2015 roku

 

Ze względu na oszczędność energii wszystkie pompy wodne w przyszłości muszą spełniać wymogi dotyczące tzw. wykonania ekologicznego w odniesieniu do sprawności pompy (Rozporządzenie UE 547/2012, w celu uzupełnienia dyrektywy 2009/125/WE).
Miarą jakości pompy danej wielkości w stosunku do wydajności jest minimalny wskaźnik efektywności (MEI).
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie pompy wodne muszą spełniać wartości MEI  0,1 ale od 1 stycznia 2015 wartość MEI >= 0.4.

 

Każda pompa wody nie spełniająca tych wymagań nie może być używana.
Nasze pompy wody z typoszeregu SIHISuperNova serii ZLN / ZLK / ZLI są na ogół bardzo sprawne.
Pompy te spełniały wymagania nowej dyrektywy, nawet przed jej wejściem w życie.
Zapewniamy, że wszystkie nasze pompy serii ZLN / ZLK o różnej wielkości spełniają już wymagania dla kolejnego etapu dyrektywy, która wejdzie w życie w 2015 r. (MEI >= 0,4).
Aby być w stanie dostarczyć najbardziej wydajne pompy wodne na rynku, w dalszym ciągu będziemy optymalizować odśrodkowe układy hydrauliki oraz wykraczać poza minimalne wymogi prawne, których się od nas oczekuje.