De waterpompen van SIHI voldoen al aan de eisen van de Minimum Efficiency Index (MEI) voor 2015!

14.01.2013


Om energie te besparen ...

Om energie te besparen moeten, in de toekomst, alle waterpompen voldoen aan de eisen inzake ecologisch ontwerp met betrekking tot het rendement. (Verordening EU 547/2012 met het oog op het implementeren van richtlijn 2009/125/EG.)
De eenheid voor het rendement is de “Minimum Efficiency Index” (kortweg MEI genoemd).
 
Vanaf 1 januari 2013 moeten alle waterpompen aan MEI >= 0,1 voldoen.
Vanaf 1 januari 2015 moet dit MEI >= 0,4 zijn.
Elke waterpomp die niet aan deze eisen voldoet kan niet worden ingezet.
 
Onze waterpompen uit de serie SIHISuperNova ZLN / ZLK / ZLI zijn in het algemeen zeer efficiënt.
Zo voldeden deze pompen al aan de eisen van de nieuwe richtlijn nog voordat het in werking werd gesteld.
SIHI is er in geslaagd ervoor te zorgen dat al haar ZLN / ZLK pompen van alle soorten en maten, reeds aan de voorschriften voor 2015 (MEI >= 0,4) voldoen.
 
Om de meest efficiënte waterpompen op de markt te kunnen leveren, zullen we doorgaan met het optimaliseren van onze hydraulieken en verder te gaan dan de wettelijke minimumeisen van ons verwachten.