Tisk / ochrana dat

Tisk

 

Vydavatel
Firma Flowserve SIHI Germany GmbH zastoupena členy vedení: Frank-Ulrich Szittke, Hans-Peter Rix, Andreas Schüpfer, Akshar Patel, Peter Röper.

 

Lindenstrasse 170
D-25524 Itzehoe, Deutschland
Tel. +49 4821 771-01

Amtsgericht Pinneberg HRB 0062 IZ
USt-Id Nr.: DE 811248963

© Copyright 2018 Flowserve SIHI Germany GmbH

 

Vyloučení odpovědnosti (Disclaimer)
Firma Flowserve SIHI je výhradním vlastníkem a majitelem licence na obsah a strukturu této webové stránky, tyto jsou navíc chráněny autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Informace, jiné obsahy a funkčnosti této webové stránky jsou nezávazné a mohou být kdykoli změněny. Každá záruka nebo ručení ze strany firmy Flowserve SIHI za aktuálnost, správnost, úplnost, kvalitu a stav předkládaných informací, obsahu a funkčnosti je vyloučena. Přístup a používání této webové stránky podléhají vlastnímu nebezpečí uživatele. Firma Sterling SIHI nezodpovídá a neručí za jakýkoli druh poškození, včetně přímého/nebo nepřímého poškození a /nebo následného poškození, které vyplývá z přístupu na tyto stránky a/nebo jejich používání. Pokud existují propojení (links) na webové stránky, které jsou částečně nebo zcela provozovány třetí stranou, nepřebírá firma Flowserve SIHI žádné ručení za obsah a/nebo přístup na tyto stránky. Přístup na propojené stránky a/nebo jejich používání se dějí na vlastní nebezpečí uživatele. Přístup na tyto webové stránky a jejich používání podléhají výhradně materiálnímu právu Spolkové republiky Německo.

 

Ochrana dat

Ukládání přístupových dat:
Při každém přístupu uživatele na některou ze stránek z nabídky úvodní stránky firmy Flowserve SIHI a při každém vyvolání souboru dat jsou přístupová data o tomto procesu ukládána v protokolovém souboru na našem serveru. Každý datový soubor dotazu se skládá z:
- zdrojového spojení, ze kterého dotaz přichází
- jména databanky
- data a doby dotazu
- přeneseného množství dat
- přístupového stavu (soubor přenesen, soubor nenalezen, apod.)
- výsledku typového dotazu webového browseru
- IP adresy dotazujícího se.

Uložená data jsou vyhodnocována pouze ke statistickým účelům. Nejsou předávána třetí straně ani ke komerčním ani k nekomerčním účelům. Uživatelé mají právo obdržet na požádání bezplatně informaci o datech, která o nich byla uložena. Mají rovněž dle právních ustanovení právo na opravu, zablokování a vymazání těchto dat k nim se vztahujících.

 

Cookies:
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou společně s vlastními požadovanými údaji zprostředkovávány z internetu na váš počítač. Tam jsou tyto údaje uloženy a jsou k dispozici k pozdějšímu vyvolání. V některých oblastech cookies používáme. Také na propojených stránkách se mohou cookies objevit, aniž bychom vás mohli na to předem upozornit. Především v rámci přihlášení se potřebují tzv. relační cookies, které používáme z důvodu uživatelského komfortu. Dále jsou ukládány k přístupovém řízení v jednom dalším cookie informace log-in, které jsou vám přiřazeny (jméno uživatele, práva uživatele a platnost relace).  Můžete si je představit jako náhradní přihlašovací informace. Místo toho, abyste popřípadě byli vyzváni k opětovnému zadání svých přihlašovacích informací, je serverem dotázán cookie, je-li ovšem k dispozici, a akceptován jako důkaz identity.

Platnost:
Platnost těchto cookies je omezena výhradně na vaši návštěvu našeho portálu. Po ukončení browseru budete automaticky vymazáni pouze dle svých osobních nastavení. Propojení s osobními daty se neuskuteční. Většina browserů je nastavena tak, že automaticky cookies akceptují. Uložení cookies můžete ovšem deaktivovat nebo svůj browser nastavit tak, že vám tento dá zprávu, jakmile jsou cookies v relaci. 

Propojení k jiným webovým stránkám:
Nabídka Online obsahuje propojení k jiným webovým stránkám. Nemáme vliv na to, aby uživatelé jiných webových stránek dodržovali ustanovení k ochraně dat. Firma Flowserve SIHI je jako nabízející zodpovědná za vlastní obsahy na základě všeobecných zákonů. Od těchto vlastních obsahů je nutno mimo jiné odlišovat "links" na propojení jiných nabízejících. Za cizí obsahy, které jsou dávány k dispozici přes tyto "links" k používání a jsou zvláštně označeny, nepřebírá firma Sterling SIHI zodpovědnost a s jejich obsahem se neztotožňuje. Za ilegální, vadné nebo neúplné obsahy i za škody, které vzniknou na základě využívání nebo nevyužívání těchto informací, ručí pouze nabízející webové stránky, na kterou se odkazuje. Za cizí odkazy odpovídá redakce pouze tehdy, když má o těchto jasnou informaci, tzn. také o eventuálním protiprávním popř. trestném obsahu, a je technicky možné a únosné tomuto používání zabránit.