Výrobky – Čerpadla pro přenos tepla

Pro přenos tepla se upřednostňuje voda do teploty 200°C a to z důvodu minimálního zatížení životního prostředí a vysoké hodnotě měrného tepla. Při vyšších teplotách u vody prudce stoupá tlak páry a proto se v rozmezí teplot 200°C až 400°C používá organických kapalin. K čerpání těchto teplonosných kapalin se převážně používá spirálních čerpadel speciálně vyvinutých k tomuto účelu.