Производство на био дизел и био етанол

Неблагоприятната страна при използването на изкопаеми суровини за производство на енергия е че се отделя въглероден двуокис. Само, ако в производството на електроцентралите се използва  изгаряне на биомаса, СО2, който ще се отдели в околната среда, ще бъде толкова, колкото е необходим за фотосинтезата на растенията, необходими за производството на биомаса. Говори се за неутрализиране на CO2. Обаче, една промяна в използването на земята, например чрез култивиране на енергийни растения, ще има голям екологичен ефект . Това следва от променените ограничени количества CO2. Използването на възобновими енергии предлага и екологичен, и дългосрочен икономически потенциал, особено с избягването на негативните последици (щети), свързани с другите енергийни форми.