SIHImulti MSC – 100 bar многостъпална помпа

21.02.2012


Решаващ критерий при разработването на серията SIHImulti MSC бе ...

Решаващ критерий при разработването на серията SIHImulti MSC бе постигането на по-ниски разходи за поддръжка. В допълнение към съществуващите 40bar (MSL), 63 bar(MSM) и 160bar (MSH), новaта MSC покрива приложения до 100 bar. Максималният дебит засега е ограничен до 250 m³ /h, а максималнo допустимата температура на флуида - до 180°C.

 

Уникална е патентованата от SIHI система за баланс на аксиалното натоварване. В сериите MSL, MSM и MSC то се компенсира посредством бутало със саморегулираща се дроселна втулка, с което се намалява разтоварващия поток  и значително се подобрява ефективността на цялата помпа.

 

Друго предимство на SIHImulti са ниски стойности на NPSH. Поради използването на аксиален вход, флуиди с температура близка до точката си на кипене, могат безпроблемно да бъдат транспортирани. Използването на саморегулиращи се и смазвани от работната течност плъзгащи лагери, позволява използването на само едно уплътнение на вала.

 

SIHImulti отговаря на техническите изисквания на ISO 5199 / EN 25199. Благодарение на модулната система се намалява броя на частите на помпата, като по този начин разходите на клиента за резервни части на склад значително намаляват. Клиентът може да избира различни варианти за присъединяване на помпата – аксиален или радиален (в различни положения) вход, различни радиални позиции на нагнетателната страна, вариант с двустранно лагеруване (при тежък режим на работа – например многократен старт-стоп), както и различни видове уплътнения. Това позволява многофункционално използване на помпата в различни инсталации.

 

Високата надеждност на серията помпи SIHImulti позволява използването им в множество различни приложения.