Водните помпи SIHI вече отговарят на изискванията за Минимален индекс за ефективност (MEI) за 2015 г

21.12.2012


Всички водни ...

Всички водни помпи в бъдеще ще трябва да отговарят на изискванията за екодизайн по отношение на ефективността на помпата (регламент на ЕС 547/2012 с цел прилагане на Директива 2009/125/ЕО).
Мярка за качеството на помпата по отношение на ефективността е минималният индекс за ефективност (MEI).
От 1 януари 2013 г. всички водни помпи трябва да отговарят на стойността на MEI >= 0,1, а от 1 януари 2015 г. - на MEI >= 0,4.
Всяка водна помпа, която не отговаря на тези изисквания не може да бъде използвана.

 
Водните помпи от серията SIHI SuperNova  ZLN / ZLK / ZLI са по принцип с много висока степен на ефективност и вече отговарят на тези изисквания на новата директива, преди още тя да е влязла в сила.
Ние гарантираме, че всички наши ZLN / ZLK помпи от всички размери вече отговарят на изискванията за следващия етап на директивата, която ще влезе в сила през 2015 г. (MEI >= 0,4).
За да бъдем в състояние да предоставим най-ефективните водни помпи на пазара, ние ще продължим да оптимизираме центробежните хидравлики и да надхвърляме минималните законови изисквания, които се очакват от нас.