Профил на компанията

 

SIHI с повече от 1,600 служители по света има оборот над 250 милиона Евро.

Повече от 80 години SIHI е водещ производител на иновационни технологии за помпи за течности, вакуумни помпи и цялостни системи, които се използват главно във всички области на обработвателната промишленост.


Ние пренасяме течности и газове ... надеждно и безопасно
Повече от 80 години SIHI е световен лидер в изпомпването на течности и газове, използващ помпи за течности, вакуумни и компресорни помпи с високо качество и стабилност. Ние проектираме и произвеждаме помпи за течности, вакуумни помпи, компресори и цялостни системи за химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата, енергийната промишлености, за водни стопанства и за обработката на пластмаси, хартиената промишленост, машиностроенето.


Нашето внимание е насочено към пазара
SIHI се е фокусирал главно върху химията, промишлеността и енергията, за да е в състояние да предложи на своите клиенти на тези пазари един несравним подход от предоставяне на консултации до предоставяне на сервизно обслужване. Основните пазари се разделят на три - химия, промишленост, енергия и околна среда. За нас е естествено нашите клиенти да получат ефективна подкрепа и след закупуването на нашите продукти. От нашия сервиз вие получавате компетентна консултация, която обхваща целия спектър от технически справки за поддръжката и работата на продуктите.


Нашите търговски марки

 

SIHIПроизводство на вихрови, центробежни и многостъпални помпи, както и на сухи вакуумни помпи и вакуумни помпи с воден пръстен и системи за обработвателните индустрии и всички останали сектори на промишлеността
HALBERG Производство на помпи за кондензат, гореща и охлаждаща вода за  енергийната промишленост. Нашата обширна сервизна поддръжка включва всички сервизни дейности за търговските марки HALBERG, MAN и Balcke-Dürr.
Производство на специални бъркалки за пречиствателни станции
LaBourПомпи за химическата промишленост, където има изисквания за специални материали
SERVICEС повече от над 100 сервизни центрове по цял свят, ние гарантираме изключително и спешно сервизно обслужване за нашите клиенти

Световна мрежа в подкрепа на сервизното обслужване на място
SIHI разбира, че клиентите, след закупуването на продукта се нуждаят от грижа и поддръжка на най-високо ниво.
По света SIHI има повече от 100 сервизни центрове, гарантиращи, че винаги може лесно да се получи най-добрата помощ.


Осигуряване на качеството
Всички предприятия на SIHI са сертифицирани по ISO 9000 и гарантират качеството на продуктите. Също така са издадени официални директиви, които са в съответствие с изискванията на Европейската общност. Всички производствени единици на Групата по цял свят отговарят на изискваните стандарти за качество на региона, както и на изискванията за здраве и безопасност.


Проектиране
В този все по-съревноваващ се свят ние сме в състояние да осигурим нови иновационни проекти, които са и рентабилни, и осигуряват високо ниво на надеждност. Използването на най-модерните пакети CAD гарантират, че ще бъде постигната оптимална механична и хидравлична работа.


Производство
Световно разпространена производствена система, която обхваща няколко производствени и монтажни завода. В тези центрове се произвеждат и разработват продукти, системи и технологии, при които се използват най-съвременните CNCпроцеси.


Работа в сътрудничество
В сътрудничество с Вас ние разбираме Вашите потребности, което ни дава възможност да ви предложим най-ефективното решение, от което се нуждаете за Вашия процес.