Adresa bibligrafică

Responsabil pentru conţinutul acestor pagini internet:

Flowserve SIHI Germany GmbH
Lindenstraße 170
D-25524 Itzehoe, Germania
Tel. +49 (0)4821 771-01
Fax. +49 (0)4821 771-274

 

Preşedinte: Frank-Ulrich Szittke, Hans-Peter Rix, Andreas Schüpfer, Akshar Patel.

 

Tribunalul regional Pinneberg HRB 0062 IZ

VAT-Id Nr.: DE 811248963

 

© Copyright 2018 Flowserve SIHI Germany GmbH

 

Limitarea răspunderii
Autorii au întocmit şi au verificat  cu mare atenţie conţinutul site-ului web al companiei Flowserve SIHI. Informaţiile şi declaraţiile nu au caracter angajant sau irevocabil. Flowserve SIHI îşi rezervă dreptul de a schimba, amenda sau şterge pagini individuale sau întregul site web, sau să oprească complet publicarea fără notificare prealabilă. Informaţiile din aceste pagini sunt oferite fără nici o asigurare sau garanţie, explicită sau implicită. Este exclusă orice garanţie implicită privind calitatea de a fi comercializabil, caracterul corespunzător pentru anumite scopuri, respectarea legilor sau brevetelor şi garantarea de către autor sau comitetul executiv al companiei Flowserve SIHI a corectitudinii şi caracterului complet, precum şi angajarea răspunderii în acest sens.

 

Link-uri
Site-ul web Flowserve SIHI conţine link-uri către site-urile web ale altor companii şi organizaţii. La crearea acestor link-uri către site-uri externe, autorii au verificat aceste site-uri şi au confirmat că la acea dată nu apărea nici un conţinut ilegal. Flowserve SIHI nu are nici o influenţă asupra design-ului curent sau viitor al site-urilor la care se ajunge prin link-urile menţionate şi, prin urmare, se distanţează în mod expres de conţinutul acestora şi nu adoptă conţinutul lor ca fiind al său. Acest lucru e valabil şi pentru informaţiile introduse de alte persoane în cartea vizitatorilor, forumuri sau liste de mail realizate de Flowserve SIHI. Flowserve SIHI îşi declină orice răspundere în legătură cu conţinutul, disponibilitatea, corectitudinea sau acurateţea paginilor la care se ajunge utilizând link-urile indicate, nici pentru ofertele, link-urile sau reclamele prezente pe acestea. Flowserve SIHI îşi declină orice răspundere în legătură cu conţinutul ilegal, incorect sau incomplet şi mai ales cu daunele care pot apărea din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor de pe paginile la care se ajunge utilizând link-urile indicate.

 

Notă privind drepturile de autor
Toate paginile web ale companiei Flowserve SIHI sunt protejate prin legea drepturile de autor. Toate drepturile sunt rezervate, inclusiv dreptul de a traduce paginile. In special retipărirea, înregistrarea în serviciile online şi pe Internet, şi reproducerea pe suporturi de stocare de date tip CD, DVD etc. sunt interzise fără o aprobare în scris prealabilă. Orice text, imagini, descriere grafică, fişiere audio, fişiere video şi aranjamentul acestora sunt, de asemenea, supuse Legii drepturilor de autor şi celorlalte legi menite să protejeze proprietatea intelectuală. Se interzice folosirea acestora în scopuri comerciale, copierea, expedierea la altă adresă, modificarea şi utilizarea pe alte site-uri.

 

Nume mărcilor
Dacă nu se declară contrariul, toate numele de mărci menţionate pe acest site web sunt mărci comerciale înregistrate protejate legal care aparţin companiei, inclusiv toate logo-urile companiei.

 

Protecţia datelor
Oricând există posibilitatea, în cadrul site-ul nostru, de a se introduce date personale (nume, adresă, numere de telefon şi fax, adrese de e-mail), utilizatorul va dezvălui aceste informaţii strict în mod voluntar. Orice informaţii oferită de utilizatori vor fi folosite cu respectarea confidenţialităţii. Nu vom vinde sau împrumuta informaţiile, nici nu le vom pune la dispoziţia unor terţi.

 

Efecte legale
Această declaraţie de limitare a răspunderii face parte site-ului web care face legătura la această pagină. În măsura în care părţi sau propoziţii separate din acest text nu (mai) corespund parţial sau total prevederilor legale aplicabile, conţinutul şi validitatea celorlalte secţiuni ale acestui text nu vor fi afectate.