Výrobky – michadla MFS do vyhnívacích nádrží

SIHI Sludge mixer type MFS

Vertikální jedno- nebo dvoustupňová míchadla se speciálními šroubovými koly a rozstřikovacím prstencem umístěným na hřídeli. Stoupací roura slouží jako sací nebo výtlačné potrubí a to podle toho, kterým směrem se točí míchadlo. K uložení hřídele slouží axiální a radiální ložisko umístěné ve válcovém sedle míchadla. Pohon může být přímo elektromotorem nebo přes převodovku. Pohonná jednotka je připojena přímo na lucernu míchadla. Délka stoupací roury je přizpůsobena výšce nádrže a hladiny kalu. Jednotlivé segmenty stoupací roury jsou spojeny přírubami.

 

Použití:

Míchadla MFS přečerpají kal ve vyhnívacích nádržích tvaru vajíčkovitého, kužel-válec-kužel nebo válcovitého postupně v obou směrech přes stoupací rouru a zajišťují tím rovnoměrné promíchání celé nádrže. Při čerpání dolů dochází k čištění dna od sedimentujících částic, při čerpání nahoru přes rozstřikovací prstenec dochází ke zkrápění hladiny kalu, čímž je eliminována tvorba koberce z lehkých vláknitých frakcí kalu, jakož i tvorby pěny nad hladinou.    

 

Technická data:

průtok: do 6.200 m³/h

otáčky: max. 1500 1/min

utěsnění hřídele: retní ucpávkou

materiálové provedení: šedá litina/ocel